Etablering nær ved -3.359415, 29.348807

Åben kort
Lokal tid:
20:10:42

Bujumbura

Bujumbura
localityLæs mere

Bora Guest House

7, boulevard de la Nation (route aéroport), Bujumbura
lodgingLæs mere

Bora Bora

Chaussée d'Uvira, Bujumbura
point_of_interestLæs mere

Maketch Hotel

19 Rue Mwisale, Bujumbura
lodgingLæs mere

Chez Marc

72 Boulevard du 28 Novembre, Bujumbura
restaurantLæs mere

Le Panoramique Hotel by Celexon

Avenue De La J.R.R, Bujumbura
lodgingLæs mere

CLM Home Cell

Avenue du Cercle-Nautique, Bujumbura
churchLæs mere

Mountain View Hotel

Sororezo N° 06, Bujumbura
lodgingLæs mere

Roca Golf Hotel

Boulevard de la tanzanie, Avenue Tanzanie, Bujumbura
lodgingLæs mere

Embassy of the United States of America

Bujumbura
embassyLæs mere

CLOS DES LIMBAS HOTEL

KinaniraII Rue Des Limbas Ndeg4, Bujumbura
lodgingLæs mere

Hotel Restaurant Tanganyika Lake View

Avenue de la Plage, Numero 14., A 400 Mètres du port de Bujumbura, Bujumbura
lodgingLæs mere

Institut Français du Burundi

9 Chaussee Prince Louis Rwagasore, Bujumbura
point_of_interestLæs mere

Getra

Quartier Industriel, 4 avenue Nyabisundu, Bujumbura
general_contractorLæs mere

Kabondo

Bujumbura
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier i Burundi

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning